skip to Main Content

Eksportmeldingen 2024 – et årlig dypdykk i Norges eksport

I Eksportmeldingen 2024 har Menon for fjerde år på rad utarbeidet et kunnskapsgrunnlag om norsk eksport. Diskusjonen om norsk eksport bærer ofte preg av misforståelser. Dette handler om hvor mye Norge eksporterer, hvem vi eksporter til og, ikke minst, hvorfor eksporten er så viktig for Norge. Eksportmeldingen har som mål å danne et saklig, objektivt og analytisk grunnlag for å bidra til en faktabasert norsk eksportdebatt. Dette gjør vi ved å gjennomgå hvordan utviklingen har vært i norsk eksport siden år 2000, hva vi eksporterer, hvem vi eksporterer til og hvilke norske regioner som eksporterer mest.

I årets rapport har vi tre ulike spesialtema. Det første omhandler Norges grønne eksport i dag og eksportmulighetene som foreligger. Det andre belyser viktigheten av norsk tjenesteeksport og det tredje fokuserer på betydningen av hjørnesteinsbedrifter. I tillegg har vi i årets rapport oppdatert nøkkelindikatorene (KPI-ene) vi utarbeidet i fjorårets rapport, for å videre gjøre en vurdering av effekten av den nasjonale eksportsatsingen.

Eksportmeldingen 2024 kan leses her

Kontaktperson: Jonas Erraia

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo