skip to Main Content

Kommune NM-2018

Sola rangeres høyest også i årets Kommune-NM. Kommuner i Østlandsområdet med Oslo og Akershus, og byområdene langs hele kysten er generelt blant de høyest rangerte. I tillegg til disse kommer reiselivskommuner i indre Nordfjord og indre Sogn og kommuner i tilknytning til vintersportområder på Østlandet. Også bykommunene i innlandet og kommuner der kraftproduksjon og reiseliv er spesielt viktig er høyt rangert. Hovedtyngden av de lavest rangerte kommunene finner vi i Nord-Norge og innlandskommuner uten store byer på Østlandet.

Nytt av året er at vi analyserer de elleve nye fylkene som regjeringen legger opp til vil være gjeldende fra 1. januar 2020.
Mens det store bildet er at Nord-Norge kommer dårlig ut i rangeringen, finner vi eksempelvis at indikatorverdiene jamt over har utviklet seg i positiv retning for Troms og Finnmark over tid. De fylkene som rangerer lavt sammenlignet med andre har hatt størst framgang de siste fem årene. Disse har også størst potensial for å forbedre sine markeder og tilrettelegge for vekst i næringslivet. Tilsvarende finner vi at Rogaland har gått mye tilbake på de fleste områder, men fra høye indikatorverdier.

I dette nye datasettet ser vi tydelig virkningene av tilbakegangen i oljesektoren. Hovedbildet er at fylkene i Vest-Norge hadde høyest indikatorverdier i 2013-2014, og at indikatorverdiene generelt er svekket etter nedgangen i oljeprisen i 2014. Vi finner de samme tendensene i Trøndelag, Viken og Vestfold og Telemark. Fylker som har vært mindre avhengig av oljesektoren, Nordland, Troms og Finnmark og Oslo, har samlet sett jevnt over hatt positiv utvikling over hele perioden fra 2012 til 2017. De fleste indikatorene falt også i de nordlige fylkene og Innlandet etter 2014, men disse delene av landet har hentet seg inn igjen raskere.

Les mer om de enkelte kommunene og indikatorene i rapporten.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo