skip to Main Content

Analyse av vekstvilkår for norske scale-ups

På oppdrag for Abelia og Norsk Venturekapitalforening (NVCA) har Menon Economics gjennomført en analyse av norske vekstbedrifters barrierer for videre ekspansjon.

Spørreundersøkelse blant 77 norske vekstbedrifter og tidligfaseinvestorer viser at kvalifisert arbeidskraft vurderes som den klart største begrensningen for norske vekstbedrifters videre ekspansjon: To tredjedeler av bedriftene vurderer det som «vanskelig» eller «svært vanskelig» å rekruttere kompetent arbeidskraft. Hovedutfordringen med rekrutteringen hos de norske vekstbedriftene handler om tilgang på internasjonal spisskompetanse og da særlig innen IT, digitaliseringsprosesser og personer med praktisk erfaring og kompetanse innen salg- og markedsføring internasjonalt.
Mange av bedriftene, og et stort flertall av investorene, trekker også fram manglende muligheter i norsk skattelovgivning til å tilby attraktive opsjonsprogrammer som et hinder for å tiltrekke seg denne spisskompetansen i konkurranse med mer etablerte bedrifter og vekstbedrifter i andre land.

Undersøkelsen ble presentert på Arendalsuka i 2018 på et seminar om vekstbedrifter hvor blant annet næringsministeren deltok.
Se også omtale av undersøkelsen på Abelias hjemmesider: https://www.abelia.no/bransjer/innovasjon/vekstvilkar-for-norske-scale-ups/

Her kan du laste ned hele rapporten.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Gjermund Grimsby.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo