2019 51 2

Fellesgodefinansiering i reiselivet

På oppdrag for Visit Sognefjord har Menon Economics vurdert mulige finansieringsløsninger på en rekke konkrete fellesgodeproblemer for reiselivsnæringen. Reiselivsnæringen kan oppleve “allmenningens tragedie” når turister tråkker i kø, fjorder forurenses og natur og dyreliv skades.

Denne rapporten søker å belyse hvordan fellesgoder kan forvaltes og finansieres, slik at naturen brukes på en bærekraftig måte og forsetter å bidra til næringsvirksomhet i distriktet. Vi trekker frem reguleringer, brukerbetalingsordninger og påslagsordninger som kan bidra til å ivareta ulike typer fellesgoder for reiselivsnæringen.

Rapporten kan du lese her.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo