skip to Main Content

Fellesgodefinansiering i reiselivet

På oppdrag for Visit Sognefjord har Menon Economics vurdert mulige finansieringsløsninger på en rekke konkrete fellesgodeproblemer for reiselivsnæringen. Reiselivsnæringen kan oppleve “allmenningens tragedie” når turister tråkker i kø, fjorder forurenses og natur og dyreliv skades.

Denne rapporten søker å belyse hvordan fellesgoder kan forvaltes og finansieres, slik at naturen brukes på en bærekraftig måte og forsetter å bidra til næringsvirksomhet i distriktet. Vi trekker frem reguleringer, brukerbetalingsordninger og påslagsordninger som kan bidra til å ivareta ulike typer fellesgoder for reiselivsnæringen.

Rapporten kan du lese her.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo