2019 Grenland2

Mulighetsstudie av bedre togtilbud i Grenland

I samarbeid med Sweco (prosjektleder) har vi gjennomført en mulighetsstudie av bedre togtilbud i Grenland. Oppgaven var å finne fram til tiltak som kan gi bedre togtilbud i området og som er rimeligere enn de som er utredet tidligere. Vi vurderte blant annet alternative, nye togstopp i Skien, og forlengelse og økt frekvens på det som kalles «Bratsbergbanen» og som i dag går mellom Notodden og Skien. Menon gjennomførte markedsvurderinger og samfunnsøkonomiske analyser ved bruk av Jernbanedirektoratets verktøy for slike analyser, Trenklin og SAGA. Vi fant at ingen av de tiltakene som ble utredet, var samfunnsøkonomisk lønnsomme, men nytt togstopp i Skien sentrum kom best ut (dvs. var minst ulønnsomt).

Rapporten kan leses her.

Kontaktperson i Menon er partner Kristin Magnussen

 

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo