201 06b 2

Utredning av filmfond for Oslo kommune

På oppdrag for Oslo kommune har vi utredet mulige modeller for nytt filmfond i Oslo eller i tilknytning til et eksisterende investeringsfond for film. Målet med oppdraget har vært å skissere en modell og innretning av fondet som i best mulig grad vil bidra til å oppnå målsetningene for Oslo som en internasjonal filmby. Et regionalt filmfond for Osloregionen kan bidra vesentlig på vei mot visjonen om Oslo som en internasjonal filmby. Forutsatt at fondet struktureres slik at det blir et komplement til eksisterende finansieringskilder, og ikke bare en erstatning, vil det bidra til økt aktivitet i den lokale filmbransjen med ytterligere ringvirkninger i form av både nærings- og profileringseffekter.

Rapporten kan du laste ned her.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo