2018 118 2

Sammenheng mellom kulturminnevern og helse?

I dette forprosjektet for Riksantikvaren er formålet å finne fram til metoder som kan undersøke og vise eventuelle sammenhenger mellom deltagelse i frivillig kulturminnearbeid og nyttevirkninger for samfunnet, først og fremst i form av helsevirkninger. Det er lite eller ingenting å finne i litteraturen om samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av deltagelse i frivillig kulturminnearbeid, verken når det gjelder helse eller andre nyttevirkninger som bidrag til istandsetting av fysiske kulturminner og bidrag i opplæring av barn og unge, for eksempel gjennom den kulturelle skolesekken. Vi har gått gjennom aktuelle metoder for å undersøke samfunnsnytten, og anbefaler at man i et eventuelt hovedprosjekt gjennomfører en undersøkelse som kombinerer informasjon om helse, opplevd helse/velvære/lykke og annen samfunnsnyttig innsats.

Rapporten kan lastes ned her.

Kontaktperson i Menon er partner Kristin Magnussen

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo