2019 01 2

Kvinnelig entreprenørskap i Norge: Utviklingstrekk, hindre og muligheter

På oppdrag for Innovasjon Norge har Menon Economics gått gjennom utviklingen i kvinnelig entreprenørskap i Norge og kjennetegn ved oppstartsbedriftene og individene bak. Vi har forsøkt å gi en oversikt over forhold som kan forklare hvorfor det er færre kvinnelige enn mannlige entreprenører i Norge. Rapporten presenterer fire forslag til hva som kan gjøres fra det offentliges side for å stimulere flere kvinner til å starte opp for seg selv:

  • etablere mer omfattende kvinnelige mentor-ordninger
  • etablere et statlig støttet kvinne-investeringsfond
  • ta bort konkurranseulemper i næringer der kvinner ofte opererer som entreprenører
  • etablere en ordning for kommersialiseringspermisjon ved universiteter og høyskoler.

Rapporten kan du laste ned her.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo