2019 NVE 2

Vurdering av atferdsvirkemidler som kan bidra til reduksjon av effekttopper

På oppdrag for NVE, har Menon Economics og Pöyry utredet hvordan atferdsvirkemidler rettet mot husholdnings- og hyttekunder kan bidra til å redusere effekttopper, også i samspill med en ny tariffstruktur. Etterspørsel etter elektrisitet på samme tidspunkt skaper økt behov for å bygge ut strømnettet. Reduksjon av effekttoppene kan dermed spare eller utsette store investeringskostnader og eksterne kostnader. En rekke innsikter fra atferdsøkonomi er nyttige for å vurdere design av ny tariffmodell, og hvordan den og informasjon om strømforbruk kommuniseres. Disse kan brukes for å designe atferdsvirkemidler som underbygger formålet med tariffen. I denne prosjektet vurderer vi relevansen, den potensielle effekten og kostnadseffektiviteten av virkemidlene.

Rapporten kan lastes ned her.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo