2018 42 2

MERE om verdien av økosystemtjenester på Samisk senter ved UiT-Norges arktiske universitet

Naturpanelet (IPBES) er en pådriver for utredning av naturens bidrag til menneskelig velferd, såkalte økosystemtjenester. I Norge er dette en ny måte å utrede økosystemer på, der det legges vekt på deltagelse fra relevante brukergrupper i ekspertutredningsarbeidet.

I en rundebordsamtale på Samisk senter ved UiT – Norges arktiske universitet 14. februar diskuterte ekspertgruppa og deltagere fra UiT erfaringer med dette arbeidet.

Forskerne i ekspertgruppa bak rapporten «Verdien av norske våtmarker» (se vedlagt rapport og sammendrag for beslutningstagere)delte sine erfaringer med å utrede økosystemtjenester i norske våtmarker etter Naturpanelets utredningsmodell. Leder av ekspertgruppa Kristin Magnussen (Menon senter for miljø- og ressursøkonomi) innledet om rapporten. Camilla Brattland (UiT, ISV) fortalte spesielt om arbeidet med lokal og tradisjonell kunnskap, inkludert samisk kunnskap om våtmarker, i utredningsarbeidet. Sammen med fremmøtte fra UiT hadde vi en interessant diskusjon om arbeidet og hvordan tilnærmingen kan brukes i flere sammenhenger fremover.

 

Kontaktperson i Menon: partner Kristin Magnussen

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo