2019 78 2

Klimatiltak innen godstransport

På oppdrag for Samferdselsdepartementet har Menon, TØI og DNV GL i dette samarbeidsprosjektet utredet bedriftsøkonomiske og samfunnsøkonomiske kostnader ved klimatiltak innenfor godstransport på hhv. vei og sjø, samt for godsoverføring fra vei til bane eller sjø. Resultatene viser store forskjeller mellom tiltakskostnadene, målt per tonn CO2, og forskjellige utviklingsbaner fram mot 2030. Det er også store forskjeller i potensialet for å legge om til ulike alternative energibærere eller for overføring fra vei til bane eller sjø.

Generelle virkemidler på tvers av sektorer, som økt CO2-avgift eller utvidet kvoteplikt, er mer effektive enn mer spesifikt rettede virkemidler. Om en likevel skal målrette virkemidler for å følge opp egne utslippsmål for godstransport, peker våre resultater på hvilke områder en kan oppnå høyest utslippskutt med lavest samfunnsøkonomiske kostnader. Innen veitransport er dette biogass og, mot 2030, helelektrisk drift. Godsoverføring fra vei til sjø eller bane er samfunnsøkonomisk lønnsomt, men potensialet er begrenset. Innen sjøtransport er hybridløsninger lønnsomt blant enkelte skip. Biogass og etter hvert komprimert hydrogen med gassmotor er de rimeligste fossilfrie alternativene.

Rapporten kan du lese her.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo