2020 38 2

Regional effekt av korona for norsk eksportrettet næringsliv

På oppdrag for Eksportkreditt Norge har Menon beregnet regionale sysselsettingseffekter som følge av koronaepidemien og kronefallet.

Vi har konsentrert analysen om de næringer utenom olje og gass som er størst. Vi analyserer derfor maritim næring og offshore leverandørindustri, prosessindustri og sjømat. Videre analyserer vi den næringen som på kort sikt trolig vil rammes hardest av krisen, nemlig reiselivsnæringen.

Dette er den andre rapporten i en serie på to rapporter. Denne rapporten handler om effekt på regionalt nivå, mens den første handlet om nasjonalt nivå.

Rapporten kan lastes ned her.

 

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med partner Sveinung Fjose

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo