Landbruk 2

Globale kriser og landbrukets forsyningsevne

Rapporten vurderer i hvilken grad landbruket, slik det er organisert i dag, bidrar med å skape nytte for samfunnet i form av å sikre forsyning av mat i fremtiden. Tidligere studier av forsyningssikkerheten i Norge har primært vurdert dette i lys av relativt lave risikoer og potensielle forsyningskriser med kort varighet. Ingen av analysene forsøker å verdsette forsyningssikkerhet i form av samfunnsøkonomiske verdier.
Vår studie bidrar til denne litteraturen ved

(i) å vurdere forsyningssikkerheten i lys av alvorlige globale risikofaktorer som kan tenkes å føre til langvarige og (potensielt) svært alvorlige forsyningskriser globalt og nasjonalt, og
(ii) å si noe om samfunnsverdien som oppnås ved at man opprettholder en aktiv landbrukspolitikk som sikrer evnen til å forsyne nasjonen med mat i en krisesituasjon.

Analysen konkluderer med at landbrukets evne til å forsyne befolkningen med mat kan spille en viktig rolle i en forsyningskrise ved å forhindre nyttetap som følge av underernæring. Analysen viser at en politikk som bidrar til å opprettholde produksjonsarealene i landbruket, slik at disse kan benyttes til å dyrke kaloriintensiv mat i en forsyningskrise, vil gi en nyttegevinst på om lag 128 milliarder kroner relativt til en politikk som resulterer i at frafallstakten i landbruksarealene dobles.
Rapporten er finansiert med midler fra Forskningsmidlene for Jordbruk og Matindustri og Norsk Landbrukssamvirke.

Rapporten finner du her.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo