2020 20 2

Vurdering av kilder til sikkerhetsnivået innen brønnkontroll og kjemisk helserisiko

Menon Economics og DNV GL har  på oppdrag fra Petroleumstilsynet gjennomført en  evaluering av deres arbeid med brønnkontroll og kjemisk helserisiko.

Hensikten var å finne ut hvilken betydning Petroleumstilsynets samlede innsats har for disse to temaene.

Resultatene fra undersøkelsen viser at selskapenes forbedringsarbeid påvirkes av mange ulike faktorer. Det er en entydig oppfatning blant dem som har svart, at Petroleumstilsynet sitt arbeid er sentralt både i arbeidet med brønnkontroll og kjemisk helserisiko. Regelverk og standarder har størst betydning, sammen med selskapenes eget sikkerhetsarbeid og kompetanse i selskapene.

For nærmere informasjon, ta kontakt med Sveinung Fjose.

Rapporten kan lastes ned her.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo