skip to Main Content

Effekt av koronakrisen på norsk eksportindustri frem til 2023

Menon har beregnet effekt av koronakrisen på norsk eksportindustri frem til 2023.  Beregningene er fokuserer særlig på sårbarhet og fare for arbeidsledighet.  Som følge av stor usikkerhet om utviklingen fremover, er beregningene foretatt i tre scenarier.

Her kan du laste ned rapporten.

Prosjektleder: Sveinung Fjose

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo