2019 110

Markedsanalyse – encelleprotein

På oppdrag fra NMBU og Foods of Norway har Menon kartlagt og analysert markedet for gjærbasert encelleprotein i dag og de neste 15 år.

Det globale markedet for gjærbasert encelleprotein var i 2018 på ca. 15 mrd. NOK og utgjør om lag 4 prosent av det totale markedet for proteinråvarer som inngår i fôr. Våre prognoser viser at markedet vil passere 30 mrd. NOK i 2035. Drivere som økt fokus på bærekraft, restriksjoner på bruken av antibiotika og utvikling av ny teknologi gjør at markedet er ventet å vokse, og at denne typen proteinråvare vil stige i pris.

Global utvikling av konkurrerende teknologier og industriell fremstilling av encelleprotein viser at det er reelle markedsmuligheter, men at det er utfordrende å henge med i kappløpet om markedet. Nøkkelen til suksess ligger i å kunne utvikle kostnadseffektive løsninger som kan konkurrere med eksisterende fôringrediensprodukter og/eller å utvikle sluttprodukter med høyverdige egenskaper som bidrar til bedre dyrehelse, lavere totale fôrkostnader eller som har tydelige fortrinn i utvikling av merkevare og kvalitetssystemer som tilfredsstiller konsumenters og myndigheters krav til redusert klima/miljø-fotavtrykk.

Prosjektet har vært ledet av Erland Skogli.

Rapporten kan leses her.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo