2018 32 2

Konkurranseøkonomisk analyse av NRKs nyhets-og aktualitetstilbud på nett i tre utvalgte markeder

Menon Economics har på oppdrag for Medietilsynet gjennomført en konkurranseøkonomisk analyse av NRKs nyhets- og aktualitetstilbud på nett i det nasjonale markedet, i Hordaland og i Sogn og Fjordane. Formålet har vært å analysere de konkurransemessige virkningene av NRKs tilstedeværelse i disse markedene og om konkurransen fra NRK eventuelt bidrar til økt konsumentvelferd og et større mediemangfold.

Ved å gjennomføre flere empiriske analyser finner vi at NRKs tilstedeværelse bidrar til ytterligere konkurranse i de markedene vi har analysert, og at NRK dermed også påvirker de kommersielle aktørene. Våre analyser indikerer likevel ikke at dette har medført vesentlige konkurransebegrensende virkninger og negative effekter på mediemangfoldet i disse markedene.

Rapporten kan lastes ned her.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo