skip to Main Content

Konkurranseøkonomisk analyse av NRKs nyhets-og aktualitetstilbud på nett i tre utvalgte markeder

Menon Economics har på oppdrag for Medietilsynet gjennomført en konkurranseøkonomisk analyse av NRKs nyhets- og aktualitetstilbud på nett i det nasjonale markedet, i Hordaland og i Sogn og Fjordane. Formålet har vært å analysere de konkurransemessige virkningene av NRKs tilstedeværelse i disse markedene og om konkurransen fra NRK eventuelt bidrar til økt konsumentvelferd og et større mediemangfold.

Ved å gjennomføre flere empiriske analyser finner vi at NRKs tilstedeværelse bidrar til ytterligere konkurranse i de markedene vi har analysert, og at NRK dermed også påvirker de kommersielle aktørene. Våre analyser indikerer likevel ikke at dette har medført vesentlige konkurransebegrensende virkninger og negative effekter på mediemangfoldet i disse markedene.

Rapporten kan lastes ned her.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo