2018 6 2

Svak utvikling i maritim næring i 2016, men vekstpotensialet er stort

Maritim Verdiskapingsbok 2018 dokumenterer at næringen fortsatt er sterkt preget av nedgangen i olje- og gassnæringen. Mer enn 20.000 ansatte har forlatt næringen de siste to årene og verdiskapingen falt med 20 prosent i 2016 alene. 2016 ble dermed næringens svakeste år på denne siden av tusenårsskiftet. På tross av dette, er næringen fortsatt viktig for verdiskapingen i Norge og dens 89.000 ansatte stod bak en verdiskaping på 141 milliarder i 2016. Næringen er svært internasjonalt orientert og stod bak i underkant av en-fjerdedel av norsk eksport.

På lengere sikt er det enorme vekstmulighet i havrommet og den norske klyngen står sterkt for å utnytte markedsmulighetene som eksisterer. Verdiskapingsboken viser at de delene av næringen som er rettet mot andre aktiviteter enn olje og gass er i vekst. De siste to årene har aktivitet rettet mot havvind, havbruk, maritim turisme og andre havromsapplikasjoner økt med 45 prosent.

Maritim Verdiskapingsbok for 2018 ble presenterte på Haugesundskonferansen allerede i februar, men er nå tilgjengelig i en digital utgave

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo