skip to Main Content

Fergerute mellom Tønsberg og Verdens Ende

Menon har på oppdrag for tidligere Tjøme kommune, nå Færder kommune, evaluert fergeruten Tønsberg – Verdens Ende sommeren 2017. Evalueringen har også omfattet vurdering av alternative ruter med ulike traseer, fergestørrelser og tidsperioder samt en anbefaling av en eventuell rute 2018.

Vi finner at samfunnsnytten ved rutetilbudet som det ble gjennomført i 2017 var begrenset. Fergeruten hadde kun 572 betalende passasjerer og med en offentlig støtte på 569 000 kroner til operatøren ble støttebeløpet 990 kroner per passasjer. Det er usikkerhet knyttet til hvorvidt prøveprosjektets lave passasjertall skyldes en generell manglende etterspørsel etter fergetransport mellom Tønsberg og Verdens Ende, eller om innretningen av prøveprosjektet i seg selv ikke var godt nok tilpasset markedet.

Menon har sett på forbedringer for eventuelt videre prøveprosjekt sommeren 2018. Priser for innkjøp, drift og vedlikehold av ulike ferger er innhentet, og kostnader vurdert etter fergetype, strekninger, og antall avganger. Vi vurderer at det er potensiale for å øke kapasitet på fergen fra 12 til 30 passasjerer, noe som vil bidra til å ta bedre unna etterspørselen på finværsdager og redusere tilskuddet per passasjer. Vi foreslår å legge fergeruten på vestsiden av Nøtterøy, og ruten bør inkludere stopp ved OCC/Melsomvik og/eller Engø i Sandefjord. Fergetilbudet vil da koble produkt-marked i tillegg til å gi opplevelse av skjærgården. Anløpskaien bør samtidig flyttes fra Fiskebrygga, 15 minutters gange fra Tønsberg sentrum, til Tollbodkaien, midt i byen. Dersom ikke passasjertallet, kapasitetsutnyttelsen og støttebeløpet per passasjer i 2018 forbedres fra 2017, er det et tegn på manglende etterspørsel etter fergetransport mellom Tønsberg og Verdens Ende, og ruten bør i så fall droppes.

Rapporten kan lastes ned her.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo