skip to Main Content

Vekst-entreprenører i helsenæringen

I denne rapporten beskriver vi vekst-entreprenørene i den norske helsenæringen.
Bare to prosent av alle norske AS sorterer inn under helsenæringen, men fem prosent av alle vekstentreprenører i Norge finnes i denne næringen. Det viser at vekstpotensialet er stort.

Vi har sett på alle oppstartselskapene i denne næringen fra perioden 2006 til 2010 og fulgt dem minst 5 år etter oppstart. Bare ti prosent av dem blir vekstentreprenører, men hele 40 prosent hadde vekstpotensial målt etter våre kriterier.

Det offentliges vilje til å kjøpe private tjenester nevnes som det viktigste hinderet for vekst. Det er innen tilbud av helse- og omsorgstjenester at dette skaper det største vekstproblemet. Samtidig kanaliseres nesten alle offentlig innovasjonsstøtte til industrielle og teknologiske entreprenører i denne næringen – slik overser man et stort potensial for fremtidig vekstentreprenørskap basert på effektive tjenester, der også sysselsettingen er høy.

Last ned rapporten her

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo