Kina

MERE bidrar til mainstreaming av miljøbeslutninger i KINA

Medarbeidere tilknyttet MERE – Menons Center for Environmental and Resource Economics – har i en årrekke jobbet for Miljødirektoratet i et samarbeidsprosjekt med kinesiske myndigheter og forskere om å bringe miljøhensyn bedre inn i beslutningsprosessen. Spesielt å ta i bruk økosystemtjenestetilnærmingen og verdsette de goder og tjenester man får fra naturen, har vært viktig i prosjektet.
Partnerne Henrik Lindhjem og Kristin Magnussen, og assosiert partner, Ståle Navrud har blant annet bidratt med norske og europeiske erfaringer på flere fagseminarer i Kina, og ved kinesisk besøk i Norge. Vi har også bidratt med gode råd til fagutredningene som er gjennomført av kinesiske forskere og konsulenter. Uka før påske var det offisielt avslutningsseminar i Beijing. Kristin Magnussen deltok med foredrag om hvilken lærdom som er fremskaffet mens prosjektet har pågått – og hvilke nye faglige utfordringer som venter.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo