Kina

MERE bidrar til mainstreaming av miljøbeslutninger i KINA

Medarbeidere tilknyttet MERE – Menons Center for Environmental and Resource Economics – har i en årrekke jobbet for Miljødirektoratet i et samarbeidsprosjekt med kinesiske myndigheter og forskere om å bringe miljøhensyn bedre inn i beslutningsprosessen. Spesielt å ta i bruk økosystemtjenestetilnærmingen og verdsette de goder og tjenester man får fra naturen, har vært viktig i prosjektet.
Partnerne Henrik Lindhjem og Kristin Magnussen, og assosiert partner, Ståle Navrud har blant annet bidratt med norske og europeiske erfaringer på flere fagseminarer i Kina, og ved kinesisk besøk i Norge. Vi har også bidratt med gode råd til fagutredningene som er gjennomført av kinesiske forskere og konsulenter. Uka før påske var det offisielt avslutningsseminar i Beijing. Kristin Magnussen deltok med foredrag om hvilken lærdom som er fremskaffet mens prosjektet har pågått – og hvilke nye faglige utfordringer som venter.