skip to Main Content

MERE bidrar til bærekraftig bruk av svenske havområder

Menons Center for Environmental and Resource Economics – MERE- har i samarbeid med svenske kollegaer i COWI sjekket om havsplanene for de svenske havområdene er bærekraftige (eller «hållbare» som svenskene sier). MEREs Kristin Magnussen og Ståle Navrud har gjennomført samfunnsøkonomiske vurderinger og bidratt med verdsetting av miljøpåvirkninger, mens COWI har gjort de miljøfaglige vurderingene. Det er bærekraftsvurderinger av planer for de tre svenske havområdene som nå er publisert, mens det også skal ses nærmere på noen eksempelområder i rapporter som er under utarbeidelse.

Publiserte rapporter finnes her

Ansvarlig i Menon er Kristin Magnussen.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo