2017 89 2

Fornybarnæringen i Norge

På oppdrag for Olje- og energidepartementet har Menon Economics og DNV GL kartlagt fornybarnæringen i Norge. Målet med oppdraget har vært å se på næringens status og utvikling, samt gi et bilde av hvilke muligheter og utfordringer som næringen står overfor de nærmeste 10-15 årene.
Rapporten er en kvantitativ og systematisk innsamling og analyse av informasjon om sysselsettingen og omsetning i den norskbasert fornybarnæringen, samt kartlegging av internasjonal omsetning og analyse av pågående trender i næringen.

Se omtalen på Regjeringens side.
Hele rapporten kan lastes ned her.