skip to Main Content

Helsenæringens verdi 2018

Menon har for tredje år på rad skrevet rapporten, Helsenæringens verdi, på oppdrag fra et konsortium bestående av Abelia, Inven2, Legemiddelindustrien, Norwegian Smart Care Cluster, NHO, Oslo Cancer Cluster, Norway Health Tech, NHO Service & Handel, Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd og SIVA.

Rapporten spenner over et bredt spekter av temaer. Vi beregner næringens verdiskaping, omsetning, sysselsetting, produktivitet og lønnsomhet. Vi måler den samlede forskningsinnsatsen og innovasjonsresultatene i næringen. Vi avdekker gründerbedriftenes kapitalbehov og næringens flaskehalser mot vekst og internasjonalisering. Vi måler næringens eksport, og sist men ikke minst drøfter vi næringens samfunnsgevinster.

Helsenæringen har opprettholdt den høye veksten i 2016 og 2017, og dette ser ut til å fortsette i 2018. Særlig er veksten sterk for diagnostikk- og legemiddelbedriftene som investerer en betydelig del av inntektene i forskning, utvikling og innovasjon. Bare i 2017 økte næringens beregnede forskningsinnsats med 25 prosent fra året før. Forsknings- og innovasjonsinnsatsen gir resultater, for eksempel i form av eksport: Helseindustriens samlede eksportinntekter nådde 23,6 milliarder kroner i 2017.

Helsenæringen opplever likevel utfordringer, for eksempel knyttet til tilgang på risikokapital, tilgang på testfasiliteter og til offentlig helsesektorers evne og vilje til å ta i bruk nye løsninger og teknologier. Hele rapporten kan lastes ned her.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo