2019 NIVA Menon 2

Hvor mye er Oslofjorden verdt?

I samarbeid med forskere i NIVA, NINA og SSB har Menon senter for miljø- og ressursøkonomi (MERE) vurdert det økonomiske bidraget av økosystemtjenestene i Oslofjorden. Vi har brukt tilgjengelige data og studier til å anslå verdiene av fjordens bidrag til blant annet friluftsliv, karbonlagring, boligverdier og bevaring av god miljøkvalitet. Arbeidet er utført på oppdrag for Miljødirektoratet og er et bidrag til Helhetlig plan for Oslofjorden.

Kontaktperson i Menon er partner i MERE: Kristin Magnussen

Rapporten kan du laste ned her.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo