2019 48 2

Digitalisering og konsekvenser for storbykommunene

På oppdrag fra KS/program for storbyrettet forskning har Menon i samarbeid med inFuture utarbeidet en kunnskapsoppsummering om digitalisering i storbykommunene. Hensikten har vært å innhente og sammenstille kunnskap som skal gjøre kommunene bedre i stand til å realisere mulighetene knyttet til digitalisering. I prosjektet har vi blant annet identifisert 10 muliggjørende teknologi­områder som vil være spesielt relevante for kommunene i årene fremover, og vi har gjort beregninger av automatiseringspotensialet i alle kommunale sektorer.

Rapporten kan lastes ned her, og også vedlegg til hovedrapporten er tilgjengelig her.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo