5. mars 2020

Markedsanalyse – encelleprotein

På oppdrag fra NMBU og Foods of Norway har Menon kartlagt og analysert markedet for gjærbasert encelleprotein i dag og de neste 15 år. Det globale markedet for gjærbasert enc... Les mer

29. januar 2020

Konsekvenser av redusert kjøttforbruk

På oppdrag fra MatPrat har Menon i to rapporter sett på konsekvenser for jordbruket og matproduksjonen hvis kjøttforbruket i Norge reduseres det neste tiåret. Den første rap... Les mer

29. januar 2020

Stabile konkurranseforhold i Norge

På oppdrag for Konkurransetilsynet har Menon estimert utviklingen i næringskonsentrasjon i norske næringer i perioden 1992 til 2018, der næringskonsentrasjon fungerer som en pro... Les mer