28. september 2020

GCE Blue Maritime Cluster – klyngeanalyse

Menon Economics har for femte gang utarbeidet den årlige klyngeanalysen av GCE Blue Maritime Cluster i Møre og Romsdal på oppdrag fra klyngen selv. Rapporten viser utviklingen i ... Les mer

1. september 2020

Forsinkelser på vei i Nord-Norge

Hvor mye taper det norske samfunnet på at fersk sjømat og annet tidskritisk gods kommer forsinket frem til markedet? Har denne problemstillingen noen betydning for hvor lønnsomme... Les mer