18. mars 2024

Oslo Outlook – Mars 2024

På oppdrag for Oslo Business Region har Menon utarbeidet Oslo Outlook – Mars 2024. Rapporten gir et oppdatert overblikk på utviklingen i Oslo det siste kvartalet av 2023, på tv... Les mer

6. mars 2024

Fremtidens finansieringsmodell for Feide

På oppdrag for Utdanningsdirektoratet har Menon Economics utredet fremtidige finansieringsmodeller for fellesløsningen Feide i grunnopplæringen. Målet har vært å sikre en bær... Les mer