6. februar 2019

MERE om nordiske økosystemtjenester

På oppdrag for Nordisk ministerråd (NMR) har Menon senter for miljø- og ressursøkonomi, MERE, utarbeidet en policy brief om nordiske økosystemtjenester – eksempler, anvendels... Les mer

18. januar 2019

Følgeevaluering av klimasats

Støtteordningen Klimasats er en nasjonal støtteordning for klimatiltak i kommunesektoren. På oppdrag for Miljødirektoratet gjennomfører Menon en treårig følgeevaluering av or... Les mer

11. januar 2019

Modenhet for nye transportteknologier

Menon gir ut en ny rapport som gir en oversikt over modenheten for nye transportteknologier. Disse omfatter transportmidler som benytter elektrisitet, hydrogen, biodrivstoff og natu... Les mer