10. august 2023

Menon på Arendalsuka

Menon Economics er representert på 16 ulike arrangementer på årets Arendalsuka. Blant høydepunktene er lanseringen av Eksportmeldingen 2023 og prese... Les mer

12. juli 2023

Ny rapport om pårørende

Menon Economics har gjennomført en systematisk kartleggingsoversikt om pårørende i Norge på oppdrag fra Pårørendealliansen. Vi finner at det er relativt lite forskning om pår... Les mer

30. juni 2023

Kartlegging av drosjenæringen

Menon Economics har på oppdrag av Samferdselsdepartementet kartlagt forholdene i drosjenæringen. Kartleggingen er blitt brukt som grunnlag for arbeidet i det offentlige utvalget s... Les mer