16. august 2022

Indirekte virkninger av fiskerihavner

På oppdrag for Kystverket har Menon Economics analysert indirekte virkninger av investeringer i syv fiskerihavner. Målet med oppdaget var å gjennomføre en ex post analyse av i... Les mer

15. august 2022

Menon på Arendalsuka 2022

Menon Economics AS er representert på 18 arrangementer hvor vi enten presenterer, noen andre presenterer våre rapporter, eller vi deltar i aktuelle debatter.

Man... Les mer

22. juni 2022

Kostnaden av lukket oppdrettsteknologi

På oppdrag for Norske Lakseelver, Norges Jeger- og Fiskerforbund og Reddvillaksen, har Menon belyst kostnaden av å gå over til lukket produksjonsteknologi i oppdrettsnæringen. V... Les mer