14. mai 2020

Kultursektorens økonomi i Norge 2018

På oppdrag fra Kulturrådet har Menon Economics, i samarbeid med BI Centre for Creative Industries (BI:CCI) gjennomført en kartlegging av kultursektorens økono... Les mer

8. mai 2020

Prosjektet "Sameksistens i havet og bærekraftig blå utvikling" kartlegger status for sameksistens blant havnæringene, presenterer realistiske framtidsscenarier, og gir råd om hv... Les mer

30. april 2020

Helsenæringens verdi 2020

Den norske helsenæringen hadde en samlet omsetningsvekst på 4,7 prosent i 2018. Rapporten dokumenterer at denne veksten særlig var drevet av store selskaper i den norske helseind... Les mer