skip to Main Content

Samfunnseffekter av grønne etableringer i Narvik

På oppdrag fra Nordland fylkeskommune og Narvik kommune har Menon analysert de mulige samfunnseffektene som kan komme av en rekke planlagte nyetableringer i Narvik kommune. Hensikten med denne analysen er å fungere som et kunnskapsgrunnlag for disse to aktørene slik at de kan forberede seg på endringene etableringene kan medføre for kommunen og fylket.

De analyserte etableringene inkluderer blant annet produksjon av brenselsceller, datasenter, produksjon av hydrogen, utvidelse av sivil militærindustri, produksjon av anoder/katoder, og mer.

I analysen har vi beregnet sysselsettingseffekter dersom etableringene kommer, samt mulig befolkningsvekst, og flere samfunnseffekter knyttet til:

  • Boligmarked
  • Utdanning og kompetanse
  • Offentlig økonomi og tjenester
  • Samferdsel og transportbehov
  • Kraftbehov
  • Samfunnssikkerhet og beredskap
  • Klima- og miljø

Les rapporten her.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo