skip to Main Content

Analyse av beskatning av havbruk på Island

Menon har gjennomført en analyse av beskatningen av havbruk på Island på vegne av Fisheries Iceland (SFS). Formålet med analysen var å belyse hvordan den nylig foreslåtte skattereformen på Island vil påvirke havbruksnæringen, både når det gjelder inntekter, verdiskaping og internasjonal konkurranseevne. Arbeidet presenterer en modell som viser hvordan den foreslåtte skattemodellen påvirker næringen ved å sammenligne effektene opp mot den eksisterende (nåværende) skattemodellen på Island, en norsk skattemodell og skattemodellen på Færøyene.

Arbeidet oppsummeres i to rapporter som du kan lese her og her.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo