skip to Main Content

Indikatorer på forebygging og tidlig innsats

ASSS vårsamling 2023 ble gjennomført som en felles samling for nettverkene for barnehage, grunnskole og barnevern. Samlingen tok opp temaer som kommunikasjon og begrepsforståelse mellom tjenester, viktigheten av å sette barnet i sentrum, indikatorer for å måle forebygging og tidlig innsats og eksempler på hva som virker.

Menon Economics har oppsummert samlingen med særlig vekt på hvordan samarbeidet, tiltak og indikatorer kan være nyttig for å nå intensjonene med barnevernsreformen om sterkere prioritering av forebygging og tidlig innsats. ASSS-nettverkene ønsker å etablere indikatorer og nøkkeltall de kan følge med på i årene fremover knyttet til innsats, resultater og effekter av forebyggende arbeid. Basert på innspill fra samlingen og erfaringer fra evalueringen av barnevernsreformen, har vi skissert mulige indikatorer som kan diskuteres nærmere i ASSS-nettverkene.

Rapporten kan lastes ned her.

Kontakt Iselin Kjelsaas eller Simen Pedersen.

 

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo