skip to Main Content

Store lokale og regionale variasjoner i det systematiske folkehelsearbeidet

På oppdrag for Akershus fylkeskommune og ni kommuner har Menon Economics kartlagt det langsiktige og løpende oversiktsarbeidet innenfor folkehelse i kommuner og fylkeskommuner.

Basert på en spørreundersøkelse til alle kommuner og fylkeskommuner, finner vi at det er store variasjoner mellom kommuner og fylkeskommuner i hvor langt de har kommet i det systematiske folkehelsearbeidet. Vi finner at de aller fleste kommuner og fylkeskommuner benytter folkehelseoversikten som et kunnskapsgrunnlag inn i planstrategien og at flere ulike tjenesteområder involveres i utarbeidelsen av folkehelseoversikten. Det er imidlertid stor strekk i laget når det gjelder ressurser som legges ned i arbeidet. Det kan forklare variasjoner i kvaliteten på, og forankringen av, det systematiske folkehelsearbeidet generelt, og folkehelseoversikten spesielt. Digitale verktøy kan gi støtte til og effektivisere arbeidet med å utarbeide folkehelseoversikten. Over halvparten av kommunene og halvparten av fylkeskommunene oppgir manglende tilgang til egnede digitale verktøy som en utfordring for å lage en god folkehelseoversikt.

Les rapporten her.

Kontakt Simen Pedersen ved spørsmål om rapporten.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo