skip to Main Content

Menon har vurdert styringen av Merkur-programmet

Merkur-programmet er et viktig statlig virkemiddel for dagligvarebutikker og bokhandler i distriktsområder som omfatter omtrent 580 dagligvarebutikker og 70 bokhandlere. På oppdrag for Kommunal- og distriktsdepartementet har Menon Economics vurdert om Merkur-programmets styringsform er hensiktsmessig og om den er tilpasset programmets framtidige behov.

Vurderingen er basert på en bred informasjonsinnsamling fra aktører som er eller har vært del av Merkur-programmet de seneste årene. I vurderingene våre ser vi hen til retningslinjer for styring av statlige virksomheter nedfelt i den statlige veilederen i etatsstyring samt statens økonomiregelverk, og vi trekker også på erfaringer fra andre ordninger i staten som har stått overfor lignende styringsutfordringer som Merkur-programmet. I rapporten vurderer vi også hvorvidt det er habilitetsutfordringer ved å ha styret som klageinstans, styrets rolle som klageinnsats og omtaler alternative måter å organisere klagefunksjonen dersom styret skal avvikles.

Les rapporten her.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo