skip to Main Content

Norsk tjenesteeksport

Menon Economics har utført en studie av norsk tjenesteeksport på vegne av NHO. Rapporten ser på norsk eksport av tjenester basert på Menons Eksportdatabase og en spørreundersøkelse blant NHOs medlemsbedrifter.

I rapporten finner vi at
• Det er ventet at tjenester vil få større betydning for norsk næringsliv framover: Fem av ti eksportbedrifter forventer økt handel med tjenester.
• To av tre eksportbedrifter eksporterer tjenester
• Mange norske vareeksportører selger varer med tilhørende tjenestekomponent: seks av ti tjenesteeksportører er vareeksportører.
• Norsk tjenesteeksport er i hovedsak havbasert, det vil si skipsfartstjenester, deepsea og offshorevirksomhet.
• 70 prosent av tjenestene eksporteres til EØS-området.
• Bedriftene forventer størst vekst utenfor Europa og da i første rekke i Asia.

Rapporten fokuserer også på relevansen av en eventuell TISA-avtale for Norge. Rapporten slår fast at TISA-avtalen vil ha en begrenset, men positiv effekt for norsk tjenesteeksport på kort sikt. Dette kommer av at 70 prosent av norsk tjenesteeksport i dag går til Europa der Norge gjennom EØS-avtalen i prinsippet har fri handel med tjenester og fri rett til etablering av virksomhet. Europa er forventet å forbli det viktigste eksportmarkedet også fremover, men spørreundersøkelsen blant NHOs medlemsbedrifter viser at flesteparten som tror på sterk vekst tror denne vil komme i fremvoksende økonomier i Asia. Dermed kan en TISA-avtale ha større betydning på lengre sikt dersom avtalen evner å gi norske aktører økt markedstilgang i Asia.

Rapporten kan lastes ned her.

 

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo