skip to Main Content

Utfordrende tider for den maritime klyngen i Møre

Årets klyngeanalyse utført av Menon viser en klar nedgang i aktivitet og lønnsomhet for klyngen. Dette følger av den sterke nedgangen i etterspørsel etter varer og tjenester relatert til olje- og gassaktivitet i Norge og globalt.

På kort tid har man dermed gått fra en sterk oppgangsperiode med et høyt aktivitetsnivå til en periode med stor overkapasitet og fallende priser. Denne utviklingen treffer ikke bare rederiene, men også verftsaktivitet og leverandører av spesialiserte varer og tjenester. Alle deler av klyngen opplever fallende aktivitetsnivå og for klyngen totalt sett synker verdiskapingen med 15 prosent fra 2014 til 2015. I 2015 har klyngen en driftsmargin på null prosent, en klar nedgang fra 2014. Aktiviteten er ventet å falle ytterligere i 2016, noe som presser klyngen inn en omstillingsfase. Bedriftene er allerede i gang med å ta ned kapasiteten, men samtidig viser klyngen en imponerende omstillingsevne. På kort tid har verftenes ordrebøker gått fra å være totalt offshore-dominerte til å være langt mer differensiert. I dag står fiskeri, akvakultur og turisme (cruise og passasjerferger) bak en større andel av verftenes ordrebøker enn skip som skal brukes til olje- og gassaktivitet.

Årets klyngeanalyse ble presentert på årskonferansen til GCE Blue Maritime i Ålesund den 30. september, og presentasjonen til Menon ligger her.

Rapporten i sin helhet kan lastes ned her.

For spørsmål kontakt partner Erik W. Jakobsen eller seniorkonsulent Christian S. Mellbye.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo