skip to Main Content

Krav som kostnadsdriver i norsk petroleumsnæring

Oljeselskaper på norsk sokkel betaler i gjennomsnitt mellom 20 og 30 prosent mer enn andre selskaper i olje- og gassnæringen for identiske produkter. En betydelig del av kostnadsforskjellen kan forklares med spesifikasjons- og rapporteringskrav. For utstyrsleverandørene er kostnader knyttet til administrasjon og dokumentasjon flere hundre prosent høyere ved leveranse til oljeselskaper enn til andre selskaper i olje- og gassnæringen. Disse funnene har vi gjort i en analyse hvor vi har gjennom­gått regnskapssystemer og foretatt intervjuer med representanter for leverandører og olje­selskaper. Fordi flere av kravene er overlappende og uhensiktsmessige, bidrar kravene i flere tilfeller til å svekke snarere enn å styrke sikkerheten. Dette er dokumentert ved en gjennomgang av kontrakter på norsk sokkel og intervjuer med aktører i næringen.

Rapporten kan lastes ned her.

For spørsmål om rapporten, vennligst ta kontakt med Sveinung Fjose.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo