skip to Main Content

Nytt senter for miljø- og ressursøkonomi i Menon

Kristin Magnussen og Henrik Lindhjem går fra Vista Analyse for å lede et nyopprettet kompetansesenter kalt Menon Centre for Environmental and Resource Economics (MERE). Ståle Navrud, professor ved Handelshøyskolen ved NMBU, vil også inngå i senteret i en 20% bistilling.

Henrik, Kristin og Ståle har alle doktorgrader i samfunnsøkonomi og har lang erfaring i bruk av samfunnsøkonomiske verdsettingsmetoder for miljø, naturressurser, kulturminner, folkehelse og andre fellesgoder. Metodene er anvendelige inn i de fleste samfunnsøkonomiske analyser, og de har jobbet med samfunnsøkonomiske analyser innen de fleste sektorer, som transport, energi og miljø. Trioen jobber også mye med analyser av virkemiddelbruk på miljø- og ressursområdet.

– Å få Kristin, Ståle og Henrik med på laget vil være med på å gjøre Menon til det ledende miljøet i Norge på samfunnsøkonomiske analyser, uttaler styreleder Erik Jakobsen.

– Ideen er å være enda mer praktisk relevante og nyttige for offentlig forvaltning og andre aktører, enn det de mer tradisjonelle forskningssentrene får til. Vi ønsker også at vår forskning og utredning skal berike hverandre. Vi ser et stort potensiale til å oppnå dette sammen med Menon, uttaler forskningsleder på MERE, Henrik Lindhjem.

 

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo