skip to Main Content

Evaluering av E6 Østfold

Menon har på oppdrag for Concept-programmet ved NTNU evaluert utbyggingen av E6 i Østfold. Vi har evaluert to delprosjekter, Åsgård–Halmstad og Svingenskogen–Åsgård, samt utbyggingen av E6 samlet.

Prosjektet ble gjennomført i perioden 2001 til 2008 og bestod av en utvidelse av eksisterende veg til firefelts motorveg med midtdeler. Prosjektet har redusert antall trafikkulykker og alvorlighetsgraden av disse kraftig, samt økt fremkommeligheten på vegen. Samlet kostnad for prosjektet ble på 5 660 millioner kroner (2015-kroner).
I evalueringen ser vi blant annet nærmere på hvorfor sluttkostnaden for Halmstad-Åsgård ble 39 prosent lavere enn styringsrammen. Vi vurderer også om den samlede utbyggingen av E6 i Østfold kunne blitt gjennomført mer kostnadseffektivt eller raskere, for eksempel med en annen organisering av delprosjekter og parseller.
Vi finner vi at delprosjektene og prosjektet samlet hovedsakelig er gjennomført på en effektiv måte. Videre finner vi at de tiltenkte gevinstene for målgruppene, økt fremkommelighet og økt trafikksikkerhet, er realisert og at tiltaket både er relevant og nyttig i samfunnsmessig forstand. Ex post analyser viser at delprosjektene og prosjektet samlet var samfunnsøkonomisk lønnsomt. Prosjektet er evaluert ut fra seks overordnede kriterier. Basert på funn i evalueringen har vi identifisert læringspunkter til fremtidige prosjekter.
For spørsmål eller kommentarer kontakt partner Heidi Ulstein eller seniorøkonom Kristina Wifstad.
Rapporten kan lastes ned her

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo