2018 90 2

Økonomiske effekter fra reiselivet i Tromsø

På oppdrag fra Visit Tromsø har Menon gjennomført en analyse av reiselivsnæringen i Tromsø. Analysen er todelt, der del 1 ser på utvikling i nøkkeltall hos bedriftene i reiselivsnæringen, mens del 2 beregner det totale økonomiske bidraget fra tilreisende. I tillegg har vi gjennomført en grundigere analyse av cruiseturismen i Tromsø. Rapporten skal inngå som et kunnskapsgrunnlag i Destinasjon Tromsøs søknad om å bli sertifisert som Bærekraftig Reisemål av Innovasjon Norge.

Tromsø øker i popularitet som reisemål og har hatt en sterk vekst i turismen de siste årene. Utvikling av nye reiselivsprodukter som nordlysturisme har gagnet Tromsø så vel som resten av Nord-Norge, og gjort landsdelen i større grad til en helårsdestinasjon. I 2016 var det omtrent like mange hotellovernattinger om vinteren som om sommeren i Tromsø, noe som er uvanlig for norske destinasjoner. Tromsø har også blitt en stor cruisedestinasjon, med rundt 100 cruiseanløp årlig. Et viktig spørsmål er hva Tromsø-samfunnet får igjen for å ta imot og tilrettelegge for økte turiststrømmer. Vi vil i denne rapporten belyse reiselivets betydning for det lokale næringslivet.
Her kan du laste ned hele rapporten.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo