2018 90 2

Økonomiske effekter fra reiselivet i Tromsø

På oppdrag fra Visit Tromsø har Menon gjennomført en analyse av reiselivsnæringen i Tromsø. Analysen er todelt, der del 1 ser på utvikling i nøkkeltall hos bedriftene i reiselivsnæringen, mens del 2 beregner det totale økonomiske bidraget fra tilreisende. I tillegg har vi gjennomført en grundigere analyse av cruiseturismen i Tromsø. Rapporten skal inngå som et kunnskapsgrunnlag i Destinasjon Tromsøs søknad om å bli sertifisert som Bærekraftig Reisemål av Innovasjon Norge.

Tromsø øker i popularitet som reisemål og har hatt en sterk vekst i turismen de siste årene. Utvikling av nye reiselivsprodukter som nordlysturisme har gagnet Tromsø så vel som resten av Nord-Norge, og gjort landsdelen i større grad til en helårsdestinasjon. I 2016 var det omtrent like mange hotellovernattinger om vinteren som om sommeren i Tromsø, noe som er uvanlig for norske destinasjoner. Tromsø har også blitt en stor cruisedestinasjon, med rundt 100 cruiseanløp årlig. Et viktig spørsmål er hva Tromsø-samfunnet får igjen for å ta imot og tilrettelegge for økte turiststrømmer. Vi vil i denne rapporten belyse reiselivets betydning for det lokale næringslivet.
Her kan du laste ned hele rapporten.