Henrik Lindhjem

Partner

henrik@menon.no
+47 982 63 957

Henrik Lindhjem har en PhD i Miljø- og ressursøkonomi fra Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) og mastergrader i Miljø og Utvikling fra Universitetet i Cambridge og i Samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo. Han har mer enn 15 års erfaring med samfunnsøkonomiske analyser av miljø-, helse-, og klimapolitikk og naturressursforvaltning, verdsetting av fellesgoder, nytte-kostnadsanalyser og konsekvens-analyser.
Hans erfaring dekker mange land, inkludert utviklingsland særlig i Asia og Afrika. Han har sterk metodisk kompetanse innenfor kvantitative spørreundersøkelser og dataanalyser. Han har også en bistilling som forsker på Norsk institutt for naturforskning (NINA) og publiserer jevnlig i internasjonale tidsskrifter (Google Scholar-siteringer ~ 1000). Han har mye erfaring med tverrfaglig arbeid og har brede interesser og kunnskap innenfor og utenfor samfunnsøkonomi. Han var redaktør i fagbladet Samfunnsøkonomen 2011-13.
Henrik er forskningsleder ved Menon Senter for Miljø- og Ressursøkonomi
 

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo