skip to Main Content

Folk har høy betalingsvillighet for åpent jordbrukslandskap

Menon har, i samarbeid med NIBIO, NIKU og SSB, utredet betydningen (verdien) av kulturarv, naturmangfold og andre naturgoder i jordbrukslandskapet i Norge. Rapporten, som kan lastes ned her, dokumenterer store monetære og ikke-monetære verdier årlig knyttet til disse godene. Folk har store betalingsvillighet for å forvalte åpne jordbrukslandskap og for å ta vare på viktige deler av kulturarv og naturmangfold. Friluftsaktiviteter i og i tilknytning til jordbrukslandskapet har også stor verdi for folks velferd. Noen av resultatene fra rapporten er oppsummert her.

Prosjektet ble finansiert av med prosjektmidler fra Nasjonale klima- og miljøtiltak, som forvaltes av Landbruksdirektoratet.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo