skip to Main Content

Annegrete Bruvoll

Partner
annegrete@menon.no
+47 997 11 787

Annegrete er samfunnsøkonom (forsker 1) og partner i Menon Economics. Hun har over 30 års erfaring fra Finansdepartementet, som forsker og forskningsleder i Statistisk sentralbyrå, og som utreder og partner i Menon og Vista Analyse. Hennes spesialkompetanse er knyttet til samfunnsøkonomiske analyser av problemstillinger knyttet til klimavirkemidler, transportøkonomi og kommunesektoren. Hun leder i dag rammeavtaler for Samferdselsdepartementet og Miljødirektoratet i tilknytning til disse problemstillingene, og Menons bidrag i flere forskningsprosjekter i samarbeid med andre forsknings- og utredningsinstitutter.

Annegrete er medlem i to offentlige utvalg; utvalget som vurderer tiltak for å unngå kvikkleireskred (Gjerdrumutvalget), og utvalget som vurderer generalistkommunenes virkemåte og rammebetingelser (Generalistkommuneutvalget). Hun ledet også bompengeutvalget i 2020.

 

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo