skip to Main Content

Vi er i fortsatt vekst, og ønsker nye konsulenter velkommen.

På tross av pandemi og mye hjemmekontor har Menon opprettholdt sin oppdragsmengde, og vi får stadig mer å gjøre. Vi vokser innenfor våre veletablerte tjenesteområder på samfunns- og næringsøkonomiske analyser og innen våre satsingsområder (strategi- og virksomhetsutvikling, grønn omstilling og helseøkonomi). For å kunne levere høy kvalitet til våre oppdragsgivere er vi selvsagt avhengig av gode medarbeidere, og ikke minst nok medarbeidere til å utføre jobben.

Menon Economics har i løpet av våren og sommeren fått elleve nye medarbeidere, og vi er stolte over å kunne presentere disse.

 • Partner Renate Enemark Bergersen er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, cand.mag. fra Universitetet i Bergen og master i italiensk litteratur fra Universitetet i Oslo. Hun har over 15 års erfaring med strategi- og virksomhetsutvikling i offentlig sektor, både som fast ansatt og som rådgiver.
 • Seniorøkonom Katrine Holm Reiso har syv års erfaring fra Konkurransetilsynet, og er siviløkonom med doktorgrad i arbeidsmarkedsøkonomi fra Norges Handelshøyskole.
 • Senioranalytiker Oddbjørn Grønvik er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo og Toulouse School of Economics med spesialisering i næringsøkonomi. Han kommer fra stilling som seniorrådgiver i Nærings- og fiskeridepartementet hvor han har jobbet med fiskeri- og havbrukspolitikk.
 • Senioranalytiker Kjartan Kastet Klyve er utdannet sivilingeniør innen industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU, med teknologiretning produktutvikling og produksjon og hovedprofil innen anvendt økonomi og optimering.
 • Seniorøkonom Elise Grieg er samfunnsøkonom og kommer fra en forskerstilling ved ETH Zürich innen politisk økonomi hvor hun blant annet har forsket på utviklingen av COVID-19 i OECD-land.
 • Analytiker Serli Abrahamoglu har bachelorgrad i samfunnsøkonomi fra Bogazici University i Istanbul og mastergrad med spesialisering i samfunnsøkonomi fra Norges Handelshøyskole.
 • Analytiker Mathie Rødal er nyutdannet siviløkonom fra BI, der hun har tatt spesialisering innen samfunnsøkonomi
 • Analytiker Caroline Andrea Vinter har mastergrad i helseøkonomi med spesialisering i økonomisk evaluering fra Universitetet i Oslo.
 • Analytiker Sander Aslesen er utdannet samfunnsøkonom fra Universitet i Oslo med arbeidserfaring fra Økonomisk insitutt ved UiO og rådgivningsselskapet Prokura.
 • Analytiker Henrik M. Foseid er nyutdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI, med spesialisering i samfunnsøkonomi.
 • Data Scientist Sebastian Winther-Larsen har mastergrad i samfunnsøkonomi og finans fra University of Bath. I tillegg har han en mastergrad i beregningsorientert fysikk fra Universitetet i Oslo

Vi ønsker alle sammen velkommen til Menon!

 

 

 

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo