skip to Main Content

Caroline Andrea Vinter

Senior Analyst
caroline.vinter@menon.no
+47 959 19 667

Caroline Vinter er utdannet helseøkonom fra Universitetet i Oslo, der hun tok en spesialisering i økonomisk evaluering. Spesialiseringen har gitt henne gode ferdigheter innenfor modellering og evaluering av tiltak innenfor helse og velferd. I masteroppgaven utviklet Caroline en diskret hendelsessimulering der hun undersøkte om pasienter med kolorektale levermetastaser burde bli kvalifiserte for levertransplantasjon. I tillegg har Caroline en bachelorgrad i Samfunnsøkonomi fra Universitetet i Bergen.

Siden august 2021 har Caroline vært ansatt i Menon, hvor hun er en del av teamet som arbeider med samfunnsøkonomiske vurderinger knyttet til helse- og velferdssektoren. Hun har utført flere ulike prosjekter innen helse- og velferdsområdet og har opparbeidet seg bred kjennskap til drift og organisering av helse-, omsorgs-, barnevern- og oppvekstsektoren.

Caroline har erfaring med å bistå både offentlige og private kunder med kartlegginger, utredninger, evalueringer og helseøkonomiske- og samfunnsøkonomiske analyser. Caroline er komfortabel med anvendelse av både kvalitative og kvantitative metoder, og har god erfaring med gjennomføring av intervjuer, spørreundersøkelser og litteratursøk, så vel som kvantitativ databehandling.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo