skip to Main Content

Sebastian Gregorius Winther-Larsen

Data scientist
sebastian.winther-larsen@menon.no
+47 901 32 437

Sebastian har mastergrad i samfunnsøkonomi og finans fra University of Bath hvor han skrev masteroppgave om spillteori anvendt på klimaavtaler. I tillegg har Sebastian en mastergrad i beregningsorientert fysikk fra Universitetet i Oslo hvor han utviklet programvare for å løse det kvantemekaniske mangepartikkelproblem i tid. Sebastian startet i Menon i februar 2021, og er en del av Menon sin satsing på utvikling av intelligent systematisering av digital informasjon.

Sebastian har jobbet med modellering og databehandling i en rekke sammenhenger. Han har bred erfaring fra prosjekter som spenner fra analyse av naturlig språk i finans, konsekvensutredelser av uforutsette hendelser på statens jernbanenett, til forskning på læringseffekten av integrert programmering i realfagsutdanning.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo