skip to Main Content

Oddbjørn M. Grønvik

Senior Manager
oddbjorn.gronvik@menon.no
+47 992 61 349

Oddbjørn er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo og Toulouse School of Economics med spesialisering i næringsøkonomi. Oddbjørn er ekspert på sjømatnæringen. Han har dyp innsikt i reguleringene av norsk sjømatnæring og har inngående kunnskap om sjømatnæringens struktur og økonomi. I Menon har Oddbjørn har utført et bredt spekter av analyser av hele sjømatnæringens verdikjede, og han er spesialist på analyser i krysningen mellom regulering og næringsutvikling. Han har vært ansatt i Menon siden februar 2021, og styrer i dag Menons sjømatsatsing sammen med partner og forskningsleder Leo Grünfeld.

Oddbjørn har arbeidserfaring fra Nærings- og fiskeridepartementet, hvor han var ansatt i Fiskeri- og havbruksavdelingen i fem år. I departementet jobbet Oddbjørn spesielt med videreutvikling av konsesjonssystemene for fiskeri- og havbruksnæringen. Han var blant annet sentral i departementets arbeid med «Kvotemeldingen» som ble lagt fram i 2019, og satt også i sekretariatet til det offentlige utvalget som utredet grunnrentebeskatning for havbruksnæringen.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo