skip to Main Content

Mathie Rødal

Senior Analyst
mathie.rodal@menon.no
+47 454 04 167

Mathie Rødal er utdannet siviløkonom fra BI, der hun har tatt fordypning innen samfunnsøkonomi. Hun har jobbet i Menon siden 2020. Mathie har erfaring med å innhente, analysere og formidle kvalitativ og kvantitativ data fra litteratur, intervjuer og spørreundersøkelser til forståelige rapporter.

Mathie har jobbet med både velferd, samferdsel, bygg og anlegg, samt klima og miljø. Hun har vært med på flere samfunnsøkonomiske analyser, evalueringer og kartlegginger. Mathie har også vært involvert i flere næringsøkonomiske analyser der hun har gjennomført økonomiske beregninger av reiselivsnæringens betydning.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo