skip to Main Content

Mathie Rødal

Senior Analyst
mathie.rodal@menon.no
+47 454 04 167

Mathie Rødal er utdannet siviløkonom fra BI, der hun har tatt fordypning innen samfunnsøkonomi. Mathie startet som analyst i Menon i august 2021 og har bidratt i en rekke prosjekter.  Mathie har erfaring med å innhente, analysere, systematisere og formidle kvalitativ og kvantitativ data fra intervju, workshops, spørreundersøkelser og statistikk fra ulike kilder til forståelige rapporter.

Mathie har jobbet med både reiseliv, velferd, samferdsel, bygg og anlegg, samt klima og miljø. Mathie har vært med på flere samfunnsøkonomiske analyser, evalueringer og kartlegginger.

Mathie har også vært involvert i flere næringsøkonomiske analyser der hun har gjennomført økonomiske beregninger av reiselivsnæringens betydning.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo