skip to Main Content

Henrik Motrøen Foseid

Senior Analyst
henrik.foseid@menon.no
+47 452 52 337

Henrik Motrøen Foseid er nyutdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI, med spesialisering innen samfunnsøkonomi. Henrik har også en bachelorgrad i økonomi og administrasjon fra Høgskolen i Innlandet. 

Henrik er nyansatt i Menon nå i høst. Gjennom studiene har han opparbeidet seg gode egenskaper for å innhente, sammenstille og analysere informasjon på en effektiv måte. Særlig relevant er hans arbeid med masteroppgaven.
 

I masteroppgaven sin skrev Henrik om myndighetenes kompensasjonsordning for næringslivet. Her gjennomførte han en økonometrisk analyse for å undersøke hvorvidt mottagerne av støtte hadde noen større sannsynlighet for å slite økonomisk under pandemien, sammenlignet med de som ikke mottok støtte. Som informasjonsgrunnlaget benyttet han data fra Virkes medlemsundersøkelse og offentlige tilgjengelig data om hvilke selskap som mottok støtte fra kompensasjonsordningen. 

 

Gjennom masteroppgaven har Henrik opparbeidet seg erfaring med å utarbeide og teste ut hypoteser knyttet til offentlig tiltaks treffsikkerhet. Han har også erfaring fra å bruke spørreundersøkelsedata til denne typen analyseformål.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo