Heidi Ulstein

Managing partner

heidi@menon.no
(+47) 47279843

Heidi Ulstein er Managing partner i Menon, og hun har tidligere ledet avdelingen som arbeider med samfunnsøkonomiske analyser, verdsetting, konsekvensutredninger, konseptvalgutredninger og kvalitetssikring. Hun er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole med påbygning innen samfunnsøkonomi og juss. Heidi er medlem av redaksjonsrådet til Concept-programmet ved NTNU, og har arbeidserfaring fra økonomiavdelingen i Finansdepartementet og forskningsavdelingen i Telenor.

I Menon har Heidi gjennomført en lang rekke samfunnsøkonomiske analyser og evalueringer på et bredt spekter av områder og av svært ulik karakter. Alt fra forenklede samfunnsøkonomiske analyser, til komplekse kvalitetssikringer (KS1) og konseptvalgutredninger (KVU), og omfattende økonometriske analyser der vi søker å identifisere eventuelle kausal-effekter av tiltak. Hun er ansvarlig i Menon for rammeavtalen med Finansdepartementet om kvalitetssikring av store statlige investeringer, og for rammeavtaler med blant annet DSB, DFØ og Nye Veier på samfunnsøkonomiske analyser. I tillegg til ansvaret på egne prosjekter er Heidi en av Menons interne kvalitetssikrere. Hun arbeider også som rådgiver og sparringspartner for kunder og samarbeidspartnere.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo