Heidi Ulstein

Partner og avdelingsleder

heidi@menon.no
(+47) 47279843

Heidi Ulstein er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole med påbygning innen samfunnsøkonomi og juss. Hun er leder for Menons team som arbeider med samfunnsøkonomiske lønnsomhetsanalyser og evalueringer, og en erfaren prosjektleder. Heidi er også medlem av Concepts redaksjonsråd og er Menons ansvarlige for kvalitetssikringsavtalen med Finansdepartementet.

Heidi har hatt ansvaret for en lang rekke prosjekter, blant annet evalueringen av Sjømatrådet, IKT- og endringsprosjektet PERFORM og fergeavløsningsprosjektet Finnfast. Hun har evaluert kostnadsutviklingen mellom KS1 og KS2 i fire av Statsbyggs byggeprosjekter, og hun har analysert produktivitetseffekter i næringslivet av større veginvesteringer.

Heidi kombinerer fokuset på samfunnsøkonomi med finans, kapital og eierskap. Hun er blant annet kvalitetssikrer på utarbeidelsen av et metodisk rammeverk for samfunnsøkonomisk analyse av finansmarkedsregulering og en samfunnsøkonomisk analyse av kapitaldekningsregelverket til bankene (Basel III).

Før Heidi kom til Menon arbeidet hun i Telenor Corporate Development (tidligere Telenor R&I). Fra Telenor har hun erfaring fra en lang rekke prosjekter i tilknytning til digitale tjenester og systemer, med hovedvekt på regulering og konkurranseanalyse. Heidi har også vært trainee i departementene og arbeidet fem år i Finansdepartementet.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo