skip to Main Content

Sveinung Fjose

Partner

sveinung@menon.no
(+47) 99048378

Sveinung arbeider i hovedsak med følgende to forhold:

Vurderinger av måloppnåelse og effektivitet i offentlige organisasjoner. I nær 20 år har Sveinung ledet og deltatt i vurderinger av måloppnåelse og effektivitet i organisasjoner som Skatteetaten, Avinor, Stortingets administrasjon, NAV, Forskningsrådet, Sjømatrådet, Innovasjon Norge, Arbeidstilsynet, Nasjonalmuseet, Tolletaten, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Havindustritilsynet, Sokkeldirektoratet, Handelshøyskolen BI, Kriminalomsorgen, Eksfin, Gjensidigestiftelsen, Statens vegvesen, Nye Veier med flere. Han har i tillegg ledet flere prosjekter som handler om måloppnåelse og arbeidsdeling mellom departement og underliggende etat, herunder 1) forholdet mellom Utenriksdepartementet, Norad og ambassadene og 2) arbeidsdelingen mellom Finansdepartementet, Norges Bank, Oljefondet og etikkrådet knyttet til etikk og hvilke land oljefondet skal være investert.

Sveinung har også deltatt i to områdegjennomganger av henholdsvis Norges arbeid med klima og det næringspolitiske virkemiddelapparatet.

Næringsøkonomiske og strategiske analyser av energinæringene. Over en periode på 15 år har Sveinung også ledet en rekke næringsøkonomiske og strategiske analyser av energinæringene. Innen energinæringene er han i særlig grad spesialisert i petroleumsnæringen og leverandørindustrien til både petroleum og fornybar energi. Ved siden av å ha ledet en rekke analyser av betydningen av næringen for verdiskaping, sysselsetting og skatt, har han også ledet flere strategiprosjekter. Strategiprosjektene handler blant annet om hvordan næringen vil påvirkes av økt geopolitisk uro, kilder til kostnadsvekst i næringen, «red tape» og byråkratisering mv.

Felles for begge områder er at Sveinung kombinerer kvalitative og kvantitative metoder, og at han i utstrakt grad også trekker på relevant forskningslitteratur innen samfunnsøkonomi, statsvitenskap, strategi, styring og ledelse. Gjennom komplekse prosjekter over flere år har Sveinung opparbeidet gode metodiske egenskaper, samt gode rutiner for forankring og samarbeid med kunde om komplekse og avgjørende viktige forhold.

Ved siden av erfaring som konsulent, har Sveinung også erfaring som offentlig tjenestemann i Utenriksdepartementet og Norad.

Han har høyere avdelingsstudium og en mastergrad med hovedprofil i strategi og ledelse og en støtteprofil i samfunnsøkonomi fra Norges Handelshøyskole.  På NHH har han flere kurs på doktorgradsnivå innen strategi, organisasjon og ledelse. Videre har han en cand.mag. innen samfunnsøkonomi og statsvitenskap fra Universitetet i Bergen, samt 30 studiepoeng på masternivå i statsvitenskap.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo