skip to Main Content

Erland Skogli

Partner
erland@menon.no
(+47) 41462142

Erland leder Menons arbeid innenfor helse og helseøkonomi samt innovasjon i offentlig og privat sektor. I Menon jobber Erland med både analyse og strategi. Han har lang erfaring med begge deler som forsker, konsulent og leder de siste 20 årene i organisasjoner som NHO, Virke, PWC, EY, inFuture, Fujitsu og STEP (nå NIFU). Erland har, foruten sitt fokus på helse og innovasjon, bransjespesifikk kompetanse innen IKT/digitalisering, tjenestenæringene, retail og eiendom. Han har de siste årene ledet flere såkalte «foresight»-studier der analyser av langsiktige utviklingstrekk i bransjer og sektorer benyttes til å teste og revidere strategi og policy.
Erland Skogli har mastergrad i økonomi og ledelse (MBA, Frankrike) med spesialisering innen strategi samt en master i økonomi fra Nederland/Norge med spesialisering innen teknologi- og innovasjonsledelse.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo